Sách bài tập cho trẻ mẫu giáo - Tập 1

[Học liệu cho bé ]
Sách bài tập cho trẻ mẫu giáo. Các lĩnh vực gồm:
- Chữ cái - Chữ hoa và chữ thường
- Số 1-20
- Đếm
- Hình dạng
- Màu sắc
- Truy tìm
- Nhận dạng mẫu Giống / khác nhau
- Định hướng


Cuốn sách này là một công cụ tuyệt vời để bạn có thể cùng con học tập. Để tải xuống tất cả những gì bạn cần làm là nhấp vào ĐÂY.

Có thể bạn quan tâm