Kẹp gỗ - Chân động vật

[Làm đồ chơi cho con] Nguyên liệu:
- Mẫu in

- Kẹp gỗ
- Kéo
Cách làm:
1. In mẫu sẵn (Tải hình tại link: https://www.facebook.com/Handmade.VietGenius/posts/331051284416133?__tn__=-R-R)
2. Cắt hình các con vật
3. Ép plastic các hình con vật vừa được cắt ra (Khi xếp nhớ chừa một phần bìa của hình)

4. Cắt hình các con vật vừa ép xong

Cách chơi:
Cho bé kẹp gỗ - để tạo chân cho các con vật

Có thể bạn quan tâm